KURUMSAL

KALİTE, ÇEVRE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKASI

Kilikya Palace Göynük'te yönetim anlayışı, karşılıklı sevgi, saygı ve güven eksenine oturtulmuştur. Otel yönetimi High Class kalite yaklaşımını ve sürekli iyileştirme prensibini konsolide ederek hareket eder. Kalite politikasını oluşturan bir diğer etken de misafir memnuniyetinin sağlanması ve çalışanlar tarafından Kilikya'nın Akdeniz bölgesinde tercih edilebilir bir kuruluş olmasıdır.

Kilikya Palace Göynük uluslararası standartlarda hizmet sağlamayı, Türkiye dışındaki platformlarda markalaşmayı ve büyümeyi hedeflemektedir. Karlılığını artırarak işletmemizin, anlayışımızın ve çalışanlarımızın varlıklarını güvence altına alma hedefini taşımaktadır.

Kilikya Palace Göynük, sürekli gelişme ve iyileştirme politikaları uygulamak suretiyle sektörde önemli bir marka haline gelip, Akdeniz Bölgesi’nin turizm değerlerine katkı sağlayarak, ülkemizin tanıtımı ve gelişmesine destek olan bir işletme olmayı kendisine vizyon olarak benimsemiştir.

Kilikya Palace Göynük, güler yüzlü ve misafirperver çalışanları ile misafirlerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerine uyumlu ürün ve hizmeti vererek, unutulmaz bir tatil yapılmasını ise misyon haline getirmiştir.

Bu Misyon Doğrultusunda Kilikya Palace Göynük;
 • Toplam kalite yaklaşımını,
 • Çevreye saygılı, kirliliğin önlenmesine duyarlı olmayı,
 • Güvenlik, teknik, ekonomik ve estetik beklentilerin optimizasyonunu her zaman göz önünde bulundurmayı,
 • Misafirlerinin, çalışanlarının, hissedar ve tedarikçilerinin ortak menfaatlerini sağlamayı,
Ülkemizin ulusal çıkarlarını ve saygınlığını evrensel değerler bağlamında korumayı ve sağlamayı kendisine felsefe edinmiştir.

Kilikya Palace Göynük Kalite, Çevre, Sağlık, Güvenlik Ve Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında;
 • Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yoluyla misafir memnuniyetinin temsil edilmesini,
 • Paydaşların şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasını ve bağlılığın sağlanmasını,
 • Şeffaflık, erişebilirlik, cevap verilebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verilebilir olmasını,
 • Tüm faaliyetlerde ilgili yasalara, yürürlükteki mevzuata, bağlı olunan kuruluşların direktif ve kurallarına, imzalanan anlaşmalara uyulmasını,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesine öncelik vererek, çevre duyarlılığının benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını,
 • Kalite, çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi yönetim sistemlerinin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini,
 • Sistemin sürekliliğini sağlayacak insan kaynağı, teknolojik ve mali kaynakların sağlanmasını,
 • Eğitime önem verip, sürekli kılarak öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı,
 • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, tüm çalışanların gelişmeye katılımını sağlamayı,
 • Başarıya ulaşmak için çalışma ekibimizin ve beraber çalıştığımız diğer tüm kuruluşların sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstereceğini,
 • Tesisimizde görev yapan herkesin kalite, çevre ve güvenlik faaliyetlerinden sorumlu olduğunu,
İnsan hayatına verdiği önemden hareketle, Kilikya Palace Göynük faaliyet gösterdiği her sektörde sorumluluğundaki tüm projelerde ilk önceliğin iş sağlığı ve işçi güvenliği olduğunu taahhüt etmektedir.

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kilikya Palace Göynük Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında;

 • Misafirlerimize ve çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmayı,
 • Yasal Mevzuat ve Düzenlemelere uygun üretim yapmayı,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarını yerine getirmeyi ve Hijyenik Şartlarda üretim yapmayı,
 • Misafire kadar olan tüm aşamalarda oluşabilecek olası Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Tehlikelerin kontrolünü sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına uymasını ve gerekli eğitimleri almasını,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini Etkin Kullanmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Süreçlerin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, edinilen Gıda Güvenliği tecrübelerini tedarikçiler, kurumlar ve misafirler ile karşılıklı olarak paylaşmayı,

Taahhüt etmektedir.