Kilikya Hotels

Ödül ve Sertifikalarımız ile Gurur Duyuyoruz

Siz müşterilerimize uluslararası standartlarda en iyi hizmet ve en iyi kaliteyi sunmayı amaçlıyoruz.

Operasyonun ilk yıllarından bu yana uluslararası ve ulusal düzeyde bu ödülleri ve sertifikaları almak bizim için bir onurdur.

ÖDÜL & SERTİFİKALAR

HolidayCheck Logo
Zoover Holiday Reviews Logo
TopHotels Logo
TripAdvisor Logo
Tui Logo
TÜV SÜD Logo
TÜV SÜD Logo
TÜV SÜD Logo
Sağlık Bakanlığı Temiz Havuz Sertifika

ÖDÜLLERİMİZ

HolidayCheck
HolidayCheck Quality Selection 2017
HolidayCheck Quality Selection 2015
HolidayCheck Quality Selection 2014
HolidayCheck Quality Selection 2013
HolidayCheck Quality Selection 2012
Zoover Holiday Reviews
Recommended by Zoover Holiday Reviews 2013
Recommended by Zoover Holiday Reviews 2010
Top Hotels
Top Hotels Quality Award for Excellence in Hospitality 2012
Top Hotels Quality Award for Excellence in Hospitality 2011
Top Hotels Quality Award for Excellence in Hospitality 2010
Tripadvisor
Tripadvisor Certificate of Excellence 2013
Tui
Tui Holly 2003

SERTİFİKALARIMIZ

TS EN ISO 9001 : 2008 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 : 2004 - Çevre Kalite Yönetim Sistemi
BS OHSAS 18001 : 2007 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
T.C. Sağlık Bakanlığı : 2015 - Temiz Havuz Sertifikası